Etiketa pro malé princezny

Každá dáma (i v mladém věku) by měla znát nejen obecně přijímaná pravidla chování ve slušné společnosti, ale také některé jemnosti etikety. Jak se chovat správně, jak být zdvořilí, jak správně oslovovat dospělé, jak se chovat u stolu, jak být ladná a milá.
To je jen malá část nuancí, které by každá princezna měla znát a umět. Mladé dámy se také setkají se skutečnými princeznami z celého světa a na konci kurzu bude samozřejmě ples.

Děti 4-7 let

Po 16:00-16:50

Cena kurzu 4750 Kč,

Cena za lekce 250 Kč

Děti 4-7 let

Po 17:00-17:50

Cena kurzu 4750 Kč,

Cena za lekce 250 Kč

image_6483441-81.JPG