Gilyana

  • Vystudovala Pražskou Metropolitní Univerzitu

  • Učitelka angličtiny se zaměřením na děti 2-12 let

  • Individuální a skupinová prezenční a distanční vyuka

  • Má více než tříletou zkušenost práce s dětmi (angličtina v mateřských školách a v jazykové škole).

b3724d84-ea92-4f91-8309-61ba3d4634cb.JPG