Majka

  • Vystudovala zdravotnickou školu, a absolvovala kurz pedagogiky a psychologie dítěte

  • Má mnohaletou praxi v dětské lečebně Vesna v Janských Lazních, kde jsem nasbírala mnoho ošetřovatelských, sociálnísh a výchovných zkušeností v pěči o dětí, pracovala i na lůžkové operační oddělění na dětské klinice. 

  • Má praxi i s ADHD, Downovým sydnromem, DMO, děti po CMP  a mnohé jiné. 

  • Od roku 2020 je vedoucí učitelkou v soukromé mateřské škole

ca100a5b-b8ef-4ed0-a693-5944faccbe21.JPG