Tvoříme knihy s dětmi:

Skládáme příběhy, kreslíme ilustrace, rozvíjíme představivost, píšeme o nejdůležitějších objevech a sděleních očima dítěte.

Vyrábíme knihy-„Připomeň mi“ (aktivita dítěte během dne: ráno, odpoledne a večer) a knihy "roční období".

Úterý

17.00-17.50

Děti 4-7 let

Сena kurzu 5400 Kč,
Cena za lekce 300 Kč

Pátek

11.00-11.50

Děti 4-7 let

Сena kurzu 5400 Kč,
Cena za lekce 300 Kč